SHIPPING

นโยบายการจัดส่งสินค้า

ONAMI Thailand มีบริการจัดส่งสินค้าภายในราชอาณาจักรไทยตามที่อยู่ที่ได้ลงทะเบียนไว้เท่า นั้น ด้วยบริการจัดส่งสินค้าของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด และบริษัท เคอรี่ ดีสทริบิวชั่น จำกัดโดยมีระยะเวลาและอัตราค่าจัดส่งดังต่อไปนี้

รูปแบบการจัดส่ง

 • จัดส่งแบบ EMS ระยะเวลาการจัดส่งประมาณ 2-3 วันทำการ โดย ไปรษณีย์ไทย
 • จัดส่งแบบพัสดุเก็บเงินปลายทาง ระยะเวลาการจัดส่งประมาณ 2-3 วันทำการ โดย Kerry
 • จัดส่งแบบพนักงานจัดส่งระยะเวลาการจัดส่งประมาณ 3-7 วันทำการ โดย พนักงานจัดส่ง

อัตราค่าจัดส่ง 

 • 1-5 ชุด ค่าจัดส่ง 200 บาท
 • 6-9 ชุด ค่าจัดส่ง 250 บาท
 • 10 ชุดขึ้นไป ค่าจัดส่ง 450 บาท

** โปรดสอบถามอัตราค่าจัดส่งกับเจ้าหน้าที่อีกครั้ง*

เวลาในการจัดส่ง 

* กรณีชำระเงินด้วยวิธีการโอนเงิน

แจ้งชำระเงินก่อน 15.30 น. EMS
วันจันทร์ ประมาณวันอังคาร-พุธ
วันอังคาร ประมาณวันพุธ-พฤหัส
วันพุธ ประมาณวันพฤหัส-ศุกร์
วันพฤหัส ประมาณวันศุกร์-เสาร์
วันศุกร์ ประมาณวันอังคาร-พุธ
เสาร์ - อาทิตย์ ประมาณวันพุธ-พฤหัส

* กรณีชำระเงินผ่านบัตรเครดิต

ทำรายการก่อน 21.00 น. EMS
วันจันทร์ ประมาณวันพฤหัส-ศุกร์
วันอังคาร ประมาณวันศุกร์-เสาร์
วันพุธ ประมาณวันเสาร์-อาทิตย์
วันพฤหัส ประมาณวันอังคาร-พุธ
วันศุกร์-เสาร์-อาทิตย์ ประมาณวันพุธ-พฤหัส

* ชำระเงินปลายทาง

หลังจากได้รับการยืนยันการสั่งซื้อจากเจ้าหน้าที่ 2-3 วันทำการ

หมายเหตุ

 • ลูกค้าที่เลือกวิธีการจัดส่งแบบ EMS จะเริ่มนับระยะเวลาการจัดส่งสินค้าเมื่อได้รับแจ้งรายละเอียดยืนยันการชำระ เงินจากลูกค้าแล้วเท่านั้น
 • ลูกค้าที่เลือกวิธีการจัดส่งแบบพนักงานเก็บเงินปลายทาง และ พนักงานจัดส่งจะจัดส่งสินค้าเมื่อลูกค้าได้รับการยืนยันการสั่งซื้อจากเจ้าหน้าทีของ ONAMI Thailand แล้วเท่านั้น
 • สินค้าจะได้รับการจัดส่งไปยังที่อยู่ที่ระบุไว้ในส่วนของที่อยู่สำหรับการ จัดส่งสินค้าเท่านั้นและไม่สามารถเปลี่ยนแปลงที่อยู่ได้อีกเมื่อได้ยืนยันการจัดส่งเรียบร้อยแล้ว
 • เฉพาะพื้นที่จังหวัดยะลา ปัตตานีนราธิวาส และพื้นที่หมู่เกาะของประเทศไทย ระยะเวลาจัดส่งจะล่าช้ากว่าที่แจ้งไว้
 • ระยะเวลาการจัดส่งเป็นระยะเวลาโดยประมาณ ขึ้นอยู่กับไปรษณีย์ โดยไม่นับวันเสาร์-อาทิตย์และวันหยุดราชการ (ยกเว้นการจัดส่งแบบ EMS) ระยะเวลาการจัดส่งอาจมีการคลาดเคลื่อนได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระหว่างเทศกาล
 • กรณีการจัดส่งแบบ EMS ลูกค้าสามารถเช็ค tracking สินค้าได้ที่ www.thailandpost.co.th/tracking หรือ โทร 1545 เพื่อเช็คกับไปรษณีย์โดยตรง

การจัดส่งระหว่างประเทศ

ONAMI Thailand มีความตั้งใจจะให้บริการที่ดีที่สุดแก่ลูกค้าของเรา แต่ขณะนี้เราทำการจัดส่งสินค้าเฉพาะภายในประเทศไทยเท่านั้น หากมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคต ONAMI Thailand จะดำเนินการแจ้งให้ลูกค้าทราบในทันที