การพัฒนาชุดโอนามิที่มีมามากกว่า 13 ปี

จากประสบการณ์มากกว่า 14 ปีมาแล้วที่โอนามิได้ผลิตชุดกระชับสัดส่วนด้วยเทคโนโลยีนำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นที่ถือได้ว่าก้าวล้ำที่สุดในโลก ตั้งแต่การนำเส้นใยมาถักทอแบบพิเศษ ดังนั้นทั้งชุด ไม่มีรอยต่อ ไม่มีตะเข็บ ทำให้สวมใส่ได้อย่างสบาย เก็บกระชับทันทีตั้งแต่การใช้งานครั้งแรก จึงสามารถตอบโจทย์และให้ผลลัพธ์เป็นที่น่าพอใจ โดยผู้เชี่ยวชาญของสถาบันของ ONAMI THAILAND ได้ทุ่มเทในการค้นคว้าวิจัยศึกษาปัญหาต่างๆ ของผู้ใช้ที่แตกต่างกันออกไป เพื่อออกแบบและพัฒนาชุดกระชับสัดส่วนโอนามิ อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ผลิตภัณฑ์เหมาะสมกับสรีระและรูปร่างของแต่ละคนและให้ผลลัพธ์ที่เป็นที่น่าพอใจที่สุด ดังนั้นสินค้าทุกชิ้นของโอนามิจึงได้รับการพัฒนาอยู่เสมอ และถือเป็นเอกสิทธิ์เฉพาะที่ไม่สามารถลอกเลียนแบบได้โดยง่าย